Blodprovet på Carlanderska


Steg 1. – Välj alternativ:

 • 1.995 kr
  Uppföljningssamtal med läkare
  Du bokar själv en telefontid via en länk till vår webbtidbok som du får tillsammans med dina provsvar.
  1.495 kr
  Utan uppföljningssamtal med läkare
  Du får ditt provresultat hemskickat per post med en utförlig förklaring.

VARFÖR SKA DU BESTÄLLA BLODPROVET?

Du vill veta om du har värden som indikerar att du är i riskzonen för vissa sjukdomar
Många av våra kunder uppvisar exempelvis värden som indikerar hög sannolikhet för pågående metabola sjukdomar eller förhöjd risk för framtida besvär inom hjärt/kärl och diabetes.

Du vill ta ökat ansvar för din hälsa både idag och i framtiden
Genom kunskap om din nuvarande situation är du bland annat beredd att genomföra eventuella erforderliga kost- och livsstilsförändringar.

Du vill veta om du får i dig tillräckligt med vitaminer och mineraler
Genom att mäta dina nivåer slipper du gissa vilka tillskott du bör ta.

Du vill få egna referensvärden för framtida analys
För att långsiktigt verkligen förstå din kropp skall du följa dina värden över tid för titta på trender och skillnader.

Du vill bli piggare och få mer utav din träning
Våra analyser är inte minst till för dig som vill maximera din hälsa och inte nöjer dig med att bara inte vara sjuk.

Alla testerna håller högsta kliniska kvalitet och analyseras på vanliga sjukhuslaboratorier. Legitimerade läkare granskar alla resultat och skriver en rekommendation om något faller utanför det normala.
För att beställa analyser hos oss måste du vara över 18 år. Vidare måste du ha ett svenskt personnummer, mobiltelefon samt ett mailkonto (för att vi skall kunna hantera remisser).

Artikelnr: 12345 Kategori: